Vi är Moderaterna i Botkyrka

Vi vill få ordning på Botkyrka!

Fler känner sig otrygga i kommunen idag när skjutningarna ökar. Många invånare saknar ett jobb. Skolresultaten är för låga och många unga går inte vidare till gymnasiet. Socialdemokraterna har styrt kommunen sedan 1994 och resultatet av detta är en oroande utveckling. Nu vill de ta bort din valfrihet att kunna välja skola till dina barn eller läkare. Vi Moderater står upp för din frihet och valfrihet!

Botkyrka kan bli bättre än idag och då behöver Moderaterna vinna valet den elfte september!

Stina-Lundgren-1_cr_w700

Stina Lundgren

Mer pengar och fler jobb

Röstar du på oss får du mer pengar i plånboken varje månad. Vi Moderater vill sänka kommunalskatten med 25 öre i höst och kommande år vill vi sänka skatten ännu mer.

För att skapa fler jobb i Botkyrka vill vi göra det lättare att starta företag och att flytta sitt företag till kommunen. Alla företag behöver få en bättre service av kommunen och alla företagsetableringar ska vara välkomna hit.

Större trygghet med fler poliser och ordningsvakter

I Sverige mördas tyvärr fler unga människor i gängskjutningar nu än tidigare. Organiserad brottslighet finns i hela kommunen och det kräver fler poliser som fokuserar på detta för att kunna sätta dem i fängelse. Vi vill sätta upp fler övervakningskameror för att bekämpa den öppna droghandeln överallt där knarket säljs och anställa fler ordningsvakter som har rätt att ingripa på plats.

Skolan måste bli bättre

Rätt ledarskap med fokus på trygghet och ordning och reda behövs i klassrummen på alla våra skolor. Om en elev missköter sig ska det få disciplinära konsekvenser och alla föräldrar måste alltid ta sitt ansvar för sina barn. Nolltolerans ska gälla mot alla brott och all skadegörelse. De elever som bryter studieron för andra ska kunna placeras tillsammans i särskilda klasser med mer stöd.

Vårdens frihet behöver försvaras

Du ska själv få välja vård- och omsorgsboende, läkare, tandläkare eller gynekolog. Socialdemokraterna vill ta bort dina valmöjligheter till dessa. Vi Moderater tror att du väljer din vård bättre än vad politiker gör.

Större frihet att välja bostad

Vi behöver bygga fler hyresrätter i kommunen. Alla har inte råd att köpa en lägenhet.

Vi vill också att den som vill ska kunna få äga sin lägenhet. Genom ombildning till bostadsrätt ska de som kan få köpa sin lägenhet till ett bra pris.

För att öka din trygghet vill vi stoppa olaglig andra och tredjehandsuthyrning. Om någon förstör eller klottrar ner i din port ska det bort inom 24 timmar. Nedskräpning utanför husen eller på gårdarna ska också bort inom 24 timmar.

Snart är det val!

Den elfte september är det val i Sverige. Rösta på Moderaterna i Riksdagen, Region Stockholm och Botkyrka kommun för ett maktskifte, om du vill att vi ska fortsätta skydda din valfrihet att själv få välja exempelvis skola och läkare.

Vill du kunna påverka på riktigt? Fyll i formuläret nedan, så kontaktar en av våra ledande kommunpolitiker dig för ett samtal!

Stina-Lundgren-1b_cr_w700

Stina Lundgren

Kontakt